(Հայերեն) Վստահություն՝ հիմնված տարիների փորձի վրա