Ակնաբուժական կաբինետ

Ակնաբուժական կաբինետ

7578

1 (3) 4

Ակնաբուժական կաբինետում հասանելի են հետևյալ գործիքային հետազոտությունները՝ կերատորեֆրակտոմիա, եղջերաթաղանթի կորության, աչքի ռեֆրակցիայի (օպտիկական շեղումների ) որոշում, պնևմոտոնոմետրիա՝ ներակնային ճնշման որոշում առանց շփման :

Anabuyzh

 

 

Անահիտ Տիտանյան

«Աստղիկ» բկ-ի ակնաբույժ