(Հայերեն) «Բժշկության արդի խնդիրներ» թեմայով կոնֆերանս լոռու մարզում