Կոլոռեկտալ քաղցկեղ. կանխարգելում, ախտորոշում եւ բուժում