featured
Featured posts

IMG_3224-(1)

История медицинского центра

Медицинский центр “Астхик” является приемником/ клиники “Малатия”, и несмотря на свой полувековой респектабельный возраст, сегодня уже представляется по-новому и старается шагать в ногу со временем.

В канун своего пятидесятилетия клиника “Малатия”  представляется суперсовременным многопрофильным медицинским центром, соответствующим европейским стандартам, уже под новым именем “Астхик”. Наш медицинский центр назван “Астхик” в честь матери владельца нашего  центра Самвела Алексаняна.

В 2010 году “Натали Фарм” ООО приобрело клинику “Малатия”  в довольно безутешном состоянии. На данный момент там работало около 400 человек.

Приоритетной целью руководства центра стало создание суперсовременного многопрофильного медицинского центра, одновременно не прерывая работы тогдашнего центра, сохраняя  рабочие места.

Услуги были централизованы в трехэтажном здании бывшего роддома, который был отремонтирован и оснащен необходимой техникой.

 В 2012 году по проекту немецких архитекторов началось строительство медицинского центра “Астхик”. Было инвестировано около 30 млн евро. Центр   был оснащен мощной современной техникой, множество из которых являются  уникальными не только в нашей республике, но и в целом регионе.

Сейчас медицинский центр имеет 22 отделения вместо прежних 5, число которых в 2016 году увеличится на 5. В настоящее время в центре имеется  более 700 рабочих мест, которые в следующем году увеличатся до 1200.

“Астхик” медицинский центр является уникальным центром, соответсвующим международным стандартам, и это касается всего: вентиляции, собственной кислородной системе, обстановки в операционных залах, техники, оборудованию, освещению, системе безопасности и вызова медсестер.

Наш медицинский центр имеет центральную кислородную систему. У нас есть 15 операционных залов, каждый из которых имеет свою отдельную вентиляционную систему. Воздух, входящий в операционный зал, очищается собственными воздухоочистителями обеспечивая 95.5% дезинфекцию.

Профессиональный медицинский персонал нашего центра активно сотрудничает с ведущими клиниками РФ, Европы и США, где наши специалисты регулюрно повышают свою квалификацию.

Центр также активно сотрудничает с медицинскими центрами Армении, не только организуя там благотворительные визиты, но и  проводит семинары, конференции и обмен опытом.

Несмотря на все вышеперечисленное, ценовая политика клиники не изменилась и до сих пор цены на предоставляемые клиникой услуги, остались прежними- ниже среднего.

Медицинский центр “Астхик” – новое слово в системе здравохранения Армении и претендует стать наилучшим…

Как отмечает директор центра Асатур Асатрян “Астхик” является эталоном для системы здравохранения Армении.

 

«Աստղիկ» բկ-ի Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունն իր մեջ ներառում է 3 կարևոր ուղղվածություն՝

shtapognutyun5 shtapognutyun

• Ընդունարան
• Անհետաձգելի բուժօգնություն
• Շտապօգնության ծառայություն

Ժամանակակից, եվրոպական չափանիշներին համապատասխան ընդունարանն առանձնանում է իր սպասարկման բարձր որակով:

shtapognutyun3 shtapognutyun2

Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայությունը լիարժեքորեն ապահովված է որակյալ մասնագետներով (ռեանիմատոլոգներ), անհրաժեշտ դեղորայքով, ժամանակակից սարքավորումներով` ցանկացած պահի պատրաստ հիվանդին ցուցաբերելու անհրաժեշտ առաջին օգնությունը, հարկ եղած դեպքում նույնիսկ՝ ցանկացած անհետաձգելի վիրահատության կատարում անմիջապես ընդունարանի վիրահատարանում։

astghikmc-shtap-ognutyun«Շտապօգնության» ծառայությունը զինված է ժամանակակից ռեանիմոբիլներով, որոնք համալրված են անհետաձգելի բժշկական օգնության համար անհրաժեշտ բոլոր սարքավորումներով և պարագաներով: Ծառայությունում աշխատում են բարձրակարգ մասնագետներ` ցանկացած պահի պատրաստ սպասարկել հիվանդին, նեղ մասնագետի խորհրդատվություն իրականացնել տնային պայմաններում, տեղափոխել հիվանդին համապատասխան բժշկական կենտրոն:
Ծառայությունը գործում է ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ ՀՀ սահմաններից դուրս: Վերջինը թող զարմանալի չթվա, քանի որ ծառայությունն իսկապես անհրաժեշտության դեպքում հիվանդներին տեղափոխում է ինչպես ՀՀ մարզերից Երևան, այնպես էլ ՀՀ մոտ երկրներ կամ հակառակը:

2 4

«Շտապօգնության» ծառայությունը Երևանում գործում է անվճար:

 

Manuk-Yazchyan2

 

Անհետաձգելի բուժօգնության ծառայության ղեկավար`

Մանուկ Մուշեղի Յազչյան

Ընդունարան՝ (060) 651257
Շտապօգնություն` 010 779779, 8303

 

 

13537

reanimacia

Отделение анестезиологии и реанимации оснащены современным уникальным диагностическим и лечебным оборудованием, в частности: дыхательные и диагностические  аппараты, мониторы, которые одновременно могут фиксировать и диагностировать все жизненные показатели больного. В отделении работают девать специалистов, имеющих квалификацию анестезиолога-реаниматолога, которые оказывают пациентам круглосуточную медицинскую помощь. Отделение анестезиологии обеспечено современным оборудованием, имея возможность осуществлять как общую, так и все виды местной анестезии аппаратами с дозировкой лекаственных средств. В отделении реанимации обслуживаются в основном тяжелые больные, имеющие неврологические проблемы, больные имеющие сердечно-сосудистую и дыхательную недостаточность, в том числе пациенты с недостаточностью разных органов, пациенты после тяжелых операций, которым нужен уход, с политравмой, шоковым состоянием и случаями, которые могут вызвать шоковое состояние.

Հեռախոս՝ (060) 65-12-57

Hayk Razmikovich

 

 

Гайк Размикович Антонян

Заведующий службой анестезиологии, реанимации и нетложной медицинксой помощи
Ընդունարան՝ (010) 773930
Շտապօգնություն` 010 779779, 8303

 


46918

«Աստղիկ» բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ բաժանմունքում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները

 1. yamer1Մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրում, Magnetom Aera, Magnetom Skyra 3T մագնիսա-ռեզոնանսային ապարատը 1.5T սերնդի նոր էտալոն է, թույլ է տալիս ստանալ բարձրորակ ախտորոշիչ պատկերներ, ապահովում է արագ և որակյալ տվյալներ: Հնարավորություն է տալիս հետազոտել տարբեր օրգան-համակարգեր։
 2. Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտում  Համակարգչային տոմոգրաֆիկ /շերտագրման/ հետազոտում նորագույն սերնդի գերմանական Siemens SOMATOM Emotion 6 համակարգչային տոմոգրաֆով, որը հնարավորություն է տալիս կատարել լայնածավալ հետազոտություններ բժշկության տարբեր բնագավառներում:
 3. Ռենտգենաբանական հետազոտություններ նորագույն սերնդի գերմանական SIMENS LUMINOS RF ռենտգեն սարքավորումով, որը հնարավորություն է տալիս կատարել լայնածավալ ռենտգենաբանական հետազոտւթյուններ բժշկության տարբեր բնագավառներում:
 4. Մամոգրաֆիկ հետազոտություններ, Mammomat inspiration Կատարվում է տոմոսինթեզ եղանակով՝ հատուկ մամոգրաֆիկ հետազոտության տեսակ, որի ժամանակ ստանում ենք կրծքագեղձի եռաչափ պատկեր: Օգտագործվում են իջեցված ճառագայթման չափաբաժնով ռենտգենյան ճառագայթներ, որոնք տրվում եմ տարբեր անկյուններով: Մեթոդի առավելությունն է նաև հետազոտության ժամանակի նվազեցումը ՝ մոտ 10 վայրկյան:
 5. Ընդհանուր ուլտրաձայնային հետազոտում   ժամանակակից Siemens Acuson S2000 էքսպերտ դասի ապարատով և  Siemens Acuson X 700 թվային սարքով։
 6. 3Կանանց, հղիների և պտղի ուլտրաձայնային հետազոտում Siemens Acuson S2000 էքսպերտ դասի ապարատով, որը հագեցված է ժամանակակից բոլոր ծրագրերով (3D/4D, Color Doppler Velocity, Color Doppler Energy և այլն), ունի բարձր հաճախականությամբ տվիչներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի վաղ ժամկետներում ախտորոշել պտղի զարգացման արատները, հղիության հետ կապված բարդությունները:
 7. Սրտի և մագիստրալ անոթների ուլտրաձայնային հետազոտում / դոպլեր, դուպլեքս/  SIMENS  ACUSON X700 գերձայնային թվային սարքով, 3D  և color dopler ծրագրերով:
 8. Էլեկտրասրտագրություն /Է.Ս.Գ/, էխոսրտագրություն և արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում  նոր սերնդի Biocare ECG-300 թվային սարքով:
 9. Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ Karl Storz  ֆիրմայի սարքավորումով, որը կազմված է վիդեոգաստրոսկոպից, վիդեոդուոդենոսկոպից, վիդեոկոլոնոսկոպից: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է օպերատիվ միջամտություն վիդեոէնդոսկոպով և դրան կից սարքավորումներով, մասնավորապես` լեղուղիներից քարերի հեռացում, արյունահոսության դադարեցում, պոլիպեկտոմիա, օտար մարմինների հեռացում և այլն:
 10. Լյարդի, վահանաձև գեղձի, կրծքագեղձերի էլաստոգրաֆիա՝ քանակական ARFI եղանակով

Ախտորոշիչ բաժանմունքը գործում է շուրջօրյա /24ժամ/` հերթապահ բժիշկների անձնակազմով:  

Հեռախոս` (011) 667788

 

 

 


Ուսումնական նյութեր

 

1. Հայտնաբերվել է հազվագյուտ արատ 17-18 շաբաթականում:

Ինիէնցեֆալիա (երկնքին նայող պտուղ)բնորոշվում է երեք ախտանիշներով

Ծոծրակոսկրի բացակայություն (էնցեֆալոցելլե)

Ողնաշարի պարանոցա-կրծքային հատվածի փեղեկում:

Գլխի կտրուկ ռետրոֆլեկսիա

2. Տասներկու շաբաթականում հայտնաբերված ակրանիա և ողնաշարի ճողվածք գոտկային և կրծքային հատվածում:

16483

10330230_811178442362288_6656059345196673841_n

Операционный   блок   медицинского  центра  ,,Астхик”  оснащен  9  операционными палатами    одного стандарта: 

 • 1 специализированная   травматолого-ортопедическая  операционная  с электронно –   оптическим  преобразователем
 • 2 рентгенохирургические операционные (операционный   зал  для  катетеризации   сердца)
 • 2 кардиохирургические операционные
 • 1 акушерская   операционная
 • 1 операционная  для   дистанционного дробления   камней
 • операционный зал,  предназначенный   для  неотложных     операций (  прямо при  приемной)

 

Все  операционные   залы   оснащены:

 • мощной централизованной   системой    постоянной   циркуляции и  обеззараживания  воздуха
 • UPSсистемой электрического снабжения
 • централизованной системой    кислорода,  углекислого газа,   сжатого  воздуха  и   вакуума
 • системой контроля  и  урегулирования  тампературы  тела  больного
 • оборудованиями для  мониторинга  и анестезии
 • электрохирургическими приборами (монополярными,  биполярными, гармоническими)
 • современным оборудованием эндоскопической   хирургии

10658874_811176122362520_2605160863806369600_o

10507095_811175922362540_8304404291746190321_o

Virahatarani-mijanck

 

 

Действуют   предоперационные  и  послеоперационные  палаты

 

 

Vahram1

 

 

Ответственный  за операционный   блок

 Ваграм   Амбарцумович  Хачатрян

 Тел: (091)   50-72-72

 

 

 

 Старшая    медсестра   операционного   блока

 Лида  Адамовна     Симонян

 Тел: (060)   65-12-49

 

 

 

36915

На втором этаже медицинского центра ,,Астхик” находится женская консультация,которая отремонтирована и обставлена в современном стиле,  оснащена  современным  оборудованием.

Отделение    осуществляет  следующие   услуги:
kanaci2

 • учёт и обследование  беременных,  контроль  беременности
 • обеспечение необходимого лечения беременных в условиях
 • дневного   стационара,  организация  занятий, предназначенных  для беременных,  в рамках   “Школа материнства”, их   духовно-физическая подготовка к предстоящим родам
 • дородовая и послеродовая  индивидуальная  консультация  о  грудном вскармливании
 • планирование семьи (индивидуальный выбор противозачаточных средств)
 • диагностирование, лечение, консультация по предотвращению заболеваний, передаваемых половым путём.
 •  В  отделении  проводится также раннее доагностическое  исследование  онкологических заболеваний  женских  половых  органов(РАР мазок, колпоскапия, УЗИ грудных желез), а также  диагностирование и лечение разных   гинекологических  заболеваний, в  том числе:

  kanaci1

 • воспалительные заболевания органов малого таза
 • заболевания шейки матки (радиоволновое лечение  с помощью аппарата ,,Сургитрон”)
 • доброкачественные онкологические заболевания  женских  половых  органов
 • эндометриоз
 • доброкачественные заболевания  грудных  желез( мастопатия)
 • нарушения менструального цикла
 • маточное кровотечение
 • предотвращение раннего прерывания беременности
 • бесплодие
 • медикаментозное прерывание   беременности  до 9-и недель( на дневном стационаре)

 

В  отделении    работают  опытные врачи  высокой квалификации,  и  хорошо подготовленный  средний   медицинский   персонал.    В   отделении  действует также специализированный кабинет гинеколога – эндокринолога, где можете  получить консультации по:

kanaci3

 • избыточному   оволосению  лица
 • выпадению волос
 • прыщам, угрям ,сверхжирной коже и волосам
 • по гиперпигментации складок кожи
 • по ожирению
 • наличию  неприятных ощущений и боли в грудных  железах,    выделению молозива,    которое необусловлено  кормлением
 • нарушению менструального цикла, болезненной  менструации
 • аменореи( отсутствие  менструального цикла)
 • ранней и поздней половой  зрелости
 • околоменструальным  осложнениям ( у женшин выше 40 лет  приливы, обильное потовыделение, частое мочеиспускание,  учащенное сердцебиение, боли в области спины и конечностей,  в области сердца, высокое артериальное давление, перепады  настроения)
 • раннему климаксу

Тел: (060) 65-12-15

IMG_2664---Copy

 

 

 Заведующая  отделениием  женской  консультации

 Инна Георгиевна Персоян

 

 

 

 

27271

Tsnaran2

Акушерское  отделение со отдельной приемной  расположено  на  пятом  этаже  медицинского   центра.  Отделение оснащено  суперсовременным  медицинским оборудованием.   Отделение    состоит из   шести   индивидуальных   родильных  комнат  со  своими  многофункциональными  акушерскими   кроватями,  которые, одновременно, с помощью   дистанционного  управления  превращаются в  акушерские  столы. Они  единственные  в своем   роде   в нашей республике.

Больница  постоянно  обеспечена соответствующей  температурой, благодаря  центральной  вентиляционной  системе.   Отделение  располагает   своим   операционным   блоком , оснащенным   суперсовременным   медицинским  оборудованием.   Созданы    также   условия, позволяющие   проводить  роды  в  присутствии  близких.

PROF-(9)

Послеродовое  отделение   располагает   больничными  палатами,  рассчитанными  на одного и  более лиц,  которые  оснащены   ортопедическими матрасами ,   кроватями    со   всеми  постельными  принадлежностями,  удобным   диваном,   холодильником,   телевизором, постоянной  холодной  и  горячей  водой,  необходимыми  условиями  для   соблюдения   личной   гигиены. В палатах  также установлены приборы, с  помощью  которых  больной может в любое  время  связаться  с  медицинским персоналом.

Высококвалифицированные акушеры – гинекологи  вместе с добросовестным медицинским  персоналом   обеспечивают  круглосуточный  уход   рожениц и  их полное   выздоровление.

Врачи  периодически  проходят квалификацию не только в Армении, но и  за рубежом: в Японии, в Германии, во Франции и в других странах.

На сегодняшний  день, медицинский    центр ,,Астхик”  имеет  все предпосылки  считаться   клиникой  третьего  уровня.

Arman Sergeyi Nazinyan

 

 

Заведующий акушерским  отделением

Арман  Сергоевич  Назинян

Тел:   (091)  45-80-13, (060)  65-12-62


33539

srt3В отделении осуществляются следующие услуги

Амбулаторные и стационарные

Амбулаторные услуги включают в себя: электрокардиограмму(ЭКГ), эхокардиограмму, холтер мониторинг сердца (кроглосуточная ЭКГ) ивент мониторинг сердца ( для записи эпизодов сердцебиения), проверку работы приборов , управляющих ритмом сердца(кардиостимулятор), тест на физическую нагрузку (ТРЕДМИЛЛ), мониторинг артериального давления.

Осуществляются также консультации на дому.
Стационарные услуги:
Srtabanakan3

 • Катетеризация полостей сердца
 • селективная ангиография ( коронарография)  сосудов   сердца
 • ангиография почек, головного мозга,   магистральных   сосудов  нижних и верхних  конечностей
 • баллонная ангиопластика  и  стентирование     сердца
 • имплантация диагностических  мини  систем, приборов , пересинхронизирующих   работу  сердца,  кардиовертер- дефибрилляторов,  кардиостимуляторов (приборов,  управляющих  ритмом  сердца)
 • электрофизиологические внутрисердечные  исследования,  которое  проводится с целью  выявления  причин  всех  видов     нарушений  сердечного  ритма и   частого  сердцебиения
 • радиочастотная абляция   нарушений   ритма  желудочков  сердца и  наджелудочкового ритма.

     Srtabanakan2Для  больных и  медицинского   персонала   созданы  респектабельные, не  имеющие  аналогов  в  РА,  безопасные   условия.  Благодаря   профессиональному,  квалифицированному  составу  врачей,    административному  персоналу, современному  оборудованию  и  специалистам, которых  периодически  приглашают  из – за  рубежа, отделение     заслужило   доверие  своих   пациентов.

Все  специалисты  отделения  переквалифицируются и  проходят  специализацию  в  знаменитых клиниках  США и  Европы, в  европейских  и  международных   конгрессах  специалистов.  Кардиологи    клиники   являются    членами   многих    Европейских   ассоциаций  специалистов,  в том  числе,  Европейской  ассоциации  сердца,  Ассоциации  сердечной  недостаточности (HFA),  Европейской  ассоциации   нарушения  сердечного  ритма(ECAS),  а также   являются  сертифицированными  членами   инвазивной  кардиологии  Европы.

В  центр  кардиологии и аритмологии   периодически   приглашаются   передовые   специалисты из   Москвы,   Чехии, Германии,  Франции,  Австрии и  США.  При  необходимости  с ними   проводятся    онлайн- консультации .

Отделение  кардиологии  и аритмиологии    медицинского  центра ,,Астхик”- единственное  в РА, где  осуществляется   абляция   предсердий  при  мерцательной  аритмии, изоляция лёгочных вен.

 

Отделение   уникально  и  по  следующей  части  услуг:

-В  отделении  проводится     эхокардиографическое  исследование(  стресс  эхокардиография)

– Оказывается   медицинская   помощь   детям , страдающим   нарушениями   сердечного  ритма,  осуществляется  инвазивное    вмешательство( имплантации   кардиостимуляторов (приборов , управляющих  ритмом  сердца) и  абляции

-Создана  цифровая  картотека  истории   болезней, благодаря  чему  обеспечивается  постоянный медицинский  контроль , который  позволяет  объективно  оценить  результаты   лечения  больных и    вычислить  распространенность   данной  болезни в регионе .

 

-Отделение организует  семинары  для  кардиологов и  практикующих  врачей  не только  на уровне    РА, но  и  на уровне     региона.

-Действует  программа  fellowship ,  которая   предусмотрена  для  молодых  врачей .

-Для повышения       уровня   непрерывного  профессионального  образования  сотрудников проводятся  внутренние семинары.

-Осуществляется   публикация    обучающих  материалов  для  врачей  и для  больных.

 Телефон:    095 407-493

 

 

 

 

Заведующая  отделением  кардиологии  и аритмологии

Зара   Эдуардовна  Картоян

 

 

 

Nara-Saakovna1

 

 

Ответственная    за       услуги  по  инвазивной   кардиологии

 Наринэ   Сааковна   Годжабашян

 

 

10344

Hemodializ1

Отделение   Гемодиализа    медицинского  центра  ,,АСТХИК”, которое считается  наилучшим   по  оказанию  услуг,  обслуживает самое  большое   количество  больных  по масштабам  Республики ( 202 человека), и    в состоянии  принимать  ещё   90 человек. Придавая  важное  значение  развитию  этой  отрасли медицины в  РА , руководство  медицинского  центра  ,,АСТХИК”   предприняло   создание    по- настоящему мощного отделения;  было вложено  свыше  500 млн.  драм, и на сегодняшний день, в медицинском   центре ,,АСТХИК”  действует  великолепное отделение, которое, в первую очередь, выделяется профессиональным медицинским персоналом, и, ещё одно не менее  важное  обстоятельство – отделение   располагает  двумя   отдельными   залами, оснащенными  современными    аппаратами  с названием ,,искусственные почки”,  в количестве 40 штук.  Удобные  медицинские  кресла с наушниками  дают  возможность   больному  отдыхать  во  время  получения  диализа. Залы  оснащены  телевизорами LCD , кондиционерами.Одним словом,  все продумано так, чтобы   во время  приема   диализа, процедура,  по  мере  возможности,  проходила  в  удобной  и приятной   обстановке.

Наше  отделение  было  первым  в РА,  которое начало  проводить  гемодиализ  одноразовыми   медицинскими  принадлежностями,  что  представляет из себя   безопасное, обеззараженное  медицинское   вмешательство.   Более того, заражённым и больным  гепатитом отводится специальное  помещение, что  также  является   одним  из  преимуществ  медицинского  центра  ,,АСТХИК”.

Отделение  осуществляет  соответсвующее  европейским стандартам  медицинское  обслуживание,  благодаря   которому  наблюдается    значительный    поток   пациентов из-за  границы: армян , иностранцев, которые один раз  получив  гемодиализ   в привычных  для  них  первоклассных   условиях, начали часто приезжать  в Армению, и привозить  с собой  туристов.

Отделение  обладает  ещё  одним    преимуществом.  Для   больных  с  почечной недостаточностью,  которые работают, учатся или  общественно заняты,  учреждён индивидуальный график  посещений, по которому  специалисты медицинского  центра  посменно  обслуживают  их,  давая  им  возможность  не отрываться от общественной жизни.

Следует  отметить,  что гемодиализ   для  граждан РА  осуществляется   бесплатно, в рамках  госзаказа.

Тел: (010) 77 04 77

Safaryan

 

 

Руководитель   услуг  по  гемодиализу

Артур  Владленович  Сафарян

 

 

15960

IMG_8885

В  отделении  общей  хирургии в  м.ц. ,,Астхик” осуществляются  все современные  операции  открытым или лапароскопическим путём.

Высокая квалификация специалистов отделения, богатый трудовой опыт и новейшие медицинские оборудования передовых европейских фирм  являются гарантией  высокого качества осущесвляемых медицинских услуг.

Отделение отличается комфортабельными  одноместными, двухместными и  трёхместными и люкс палатами, которые  обеспечены всеми  удобствами (санузел, телевизор, холодильник, кондиционер)

Операционные  в отделении  общей  хирургии оснащены современным  оборудованием. А также  в отделении расположены   палаты для послеоперационного  ухода за  больными. Все операции осущесвляются  современными  операционными  материалами, медикаментами и приборами.

В  отделении  общей  хирургии осущесвляются следующие  операции:

 • Лапароскопические операции (при острых и хронических  видах воспаления слепой кишки, воспалении   жёлчного пузыря, кисты печени)
 • Операции на шейном отделе позвоночника ( срединные и боковые свищи, заболевания щитовидной железы)
 • Операции желудка, двенадцатиперстной кишки,  пищевода
 • Операции грыжи передней брюшной стенки, послеоперационной грыжи, операции гигантских грыж (алопластика с синтетической высококачественной сеткой, аутопластика    собственными тканями и кожным стеблем)
 • Операции печени (гемангиома, удаление кисты, расчленение печени)
 • Операции поджелудочной железы ( опухоль, киста, каменный панкреатит поджелудочной железы, свищ  поджелудочной железы)
 • Операции жёлчного пузыря и жёлчных каналов ( камни в жёлчном пузыре  и жёлчного протока, сужение общего   жёлчного протока, жёлчный свищ и т.д.), реабилитационные операции  жёлчного протока
 • Операции толстой кишки , при свищах, геморрое и трещинах  заднего прохода
 • Операции доброкачественных новообразований кожи (папилома, липома и другое)
 • Неотложная хирургия

Тел: (010 ) 77 -38 -67,  (060) 65-12-43

Virabuyzh Barseghyan

 

Заместитель директора по  хирургической части м.ц.,,Астхик”, доктор медицинских наук, профессор,

Айрапет Алексанович Барсегян

 

 

 

Virabuyzh Voskanyan

 

Заведующий  хирургическим  отделением  м.ц.,,Астхик”,  доктор медицинских  наук, доцент

Араик    Андраникович   Восканян

 

 

 


Ուսումնական նյութեր

 1. ԱՂԻՆԵՐԻ ՔԱՂՑԿԵՂ
 2. ՀԵՏՎԻՐԱՀԱՏԱԿԱՆ ՃՈՂՎԱԾՔ

13457

01Policlinica-flyurografia4

В  медицинском  центре  ,,Астхик” осуществляется  соответсвующее  стандартам  качественное  медицинское обслуживание 21.500   зарегистрированных , поставленных  на учёт  жителей  и дальнейший контроль  за  ними.

Профессиональный  состав:
Терапевты

Окулисты( офтальмологи)

Хирурги

Инфекционисты

ДерматологиAnabuyzh

Онкологи

Неврологи

Эндокринологи

Кардиологи

Урологи

Стоматологи

Отоларингологи

Акушеры-гинекологи

Все  специалисты  переквалифицированы  согласно  графику и  требованиям  Минздрава  РА, причем,  неврологи, отоларингологи, урологи, хирурги,  кардиологи, окулисты тесно взаимодействуют с  преподавательским  составом   медицинского  университета  имени  Мхитара Гераци и

Policlinica-flyurografia5

соответствующими  отделениями  нашего   медицинского центра. Поликлиника осуществляет  все  соответсвующие   стандартам  функции, внедренные  со стороны  Минздрава  РА. Предоставляются   медикаменты  инвалидам  и уязвимым  группам .Наш   медицинский центр   взаимодействуют с  окружным военным комиссариатом с целью проведания    воинского  призыва   на должном  уровне. Поликлиника   располагает  отдельным цифровым флюорографом, с помощью которого  больным  сразу  же  выдаются  качественные  флюорограммы (изображения). Все кабинеты  полностью  оснащены  медицинским  оборудованием , обеспечены  хорошими  специалистами. В поликлинике  действует  также офтальмологичесий  кабинет.

Policlinica-Garnikovna2

 

 

Заведуюший    поликлиникой 

Нарине  Гарниковна Игитян

 Тел: (055)  55-61-23,   

 

 

 

29519

Услуги   по   пластической   хирургии  в медицинском  центре ,,Астхик”  осуществляются   по 3 направлениям:

buklet-1 tetev

 1. реконструктивная микрохирургия, которая из   себя   представляет  восстановление  конечностей и    других  частей  тела,    устранение   травматических и  посттравматических  дефектов
 2. эстетическая хирургия,   которая   занимается  коррекцией  внешнего вида человека, в  зависимости   от   его   возврастных   изменений
 3. пластическая хирургия,   которая   занимается  коррекцией   приобретенных  дефектов  внешнего   вида  человека

  В  отделении   пластической   хирургии    осуществляются  следующие операции:

 • пластика грудной железы
 • пластика век
 • пластика ушей
 • пластика лица
 • пластика носа
 • липосакция
 • липофилинг
 • пластика бедёр и ляжек
 • абдоминопластика
 • увеличение голеней
 • увеличение ягодиц
 • кожная хирургия
 • коррекциия рубцов
 • эстетическая хирургия стопы
 • реконструктивные пластические  операции
 • микрохирургические вмешательства

 

Профессиональный  медицинский   персонал   отделения  использует  наилучшие   современные   медицинские   инструменты  и    принадлежности, обеспечивая высокое  качество  медицинских услуг в  вышеуказанных   трёх  сферах.

Arshak1

 

 Аршак  Степанович  Мнацаканян

 Реконструктивный, пластический  хирург,

 кондидат- член  Английской Корелевской Ассоциации хирургов

Тел:(091) 54-54-22,  (060)  65-10-90

 

13

 

 

 Давид  Георгиевич Барсегян , микрохирург

Тел: (094)  35-99-09

 

 

27184

В  отделении  сосудистой хирургии оперируются  больные  со следующими  диагнозами:

  • атеросклероз
  • ишемический синдром глаза
  • острый тромбофлебит подкожных вен
  • синдром Лериша
  • послетромбофлебитный синдром
  • острые тромбозы и эмболии  магистральных  сосудов
  • аневризма  позвоночной  аорты и периферических  сосудов
  • варикозное заболевание  нижних  конечностей
  • врожденные мальформации  сосудов нижних  конечностей
  • диабетическая ангиопатияартерий нижних конечностей
  • острый тромбоз   глубоких  вен  нижних  конечностей
  • вазоренальная гипертензия
  • атеросклероз сонных и  позвоночных  артерий
  • патологические деформации сонных артерий
  • хроническая абдоминальная ишемия
  • хроническая сосудисто- мозговая  недостаточность  и  ишемический инсульт

   

   В отделении проводятся  следующие операции:

  • разделение артериавенозных свищей
  • поясничная симпатэктомия
  • эндартерэктомия из позвоночной артерии
  • тромбенартерэктомия
  • кародитная эндартерэктомия
  • кросэктомия
  • резекция  аневризмы  брюшной   аорты
  • профундопластика
  • резекция  аневризм периферических артерий
  • артериализация глубоких и поверхностных вен голени и стопы
  • комбинированная флебэктомия нижных конечностей (систематизация  больших и маленьких подкожных вен )
  • шунтирование артерий  нижних  конечностей
  • протезирование  сонных  артерий
  • протезирование и резекция патологических деформаций  сонных   артерий
  • шунтирование сонной  артерии

   

  Сердечно-сосудистые  заболевания диагностируются инновационными методами,в частности

  • дуплексное ультразвуковое исследование сосудистой хирургии
  • ангиография
  • компьютерная томография
  • магнитно-резонансная томография

Sultanyan

 

Телефон:  060 65 12 21

Заведующий  клиникой сосудистой хирургии , д. м. н., профессор

Тигран  Львович Султанян

 

 

 

Ara-Filipovich

 

Телефон: 055-55-45-42

Завотделением  сосудистой хирургии

Ара  Филиппович Аветисян

 

 

9610

buklet-1 tetev

Услуги  по  уходу  за   новорожденными  в  медицинском   центре ,,Астхик” отличаются  своим  редким  и   единственным  в   Армении  оборудованием, в частности,  кювезами  CaleoDrager ,  которые  предназначены  для  лечения  крайне  недоношенных   новорожденных,   и  ухода  за ними,   а также  дыхательными   аппаратами  Drager,  реанимационными столиками, терморегулирующими приборами, гелевыми  согревающими  матрасами, совремнными  лампами  фототерапии.

В  этом  отделении  осуществляются:

 • респираторная терапия с   помощью   новейшей   медицинской  аппаратуры (“BUBLLE CPAP”,  “HIGHFLOW”, аппаратом  исскуственного дыхания (Тач)
 • фототерапия с помощью    высококачественных  ламп
 • диагностика (рентгенография на месте, эхокардиограмма,   консультация   детского   кардиолога)
 • все лабороторные исследования (включая  определение  кислотно-щелочного баланса, стерильность крови и другое)

В  этом  отделении  оказывают   следуюшие  услуги:

 • заботливый уход   и   контроль  за  здоровыми  малышами ( опытный  медицинский  персонал помогает  маме  правильно ухаживать за ребёнком, кормить его,  даёт  полезные  советы  для  дальнейшего  ухода за ребёнком)
 • реанимация новорожденных  и интесивная терапия
 • диагностирование больных  новорожденных  детей, их лечение и дальнейший контроль за   ними.

1-st baby5

 На 2-ом   этапе ухода   недоношенных   новорожденных   осуществляются  дальнейший  уход  за ними  и обучение матерей.  После лечения и выписки больных   новорожденных   устанавливается  дальнейший контроль, проводится  консультация. Все  услуги  отделения     соответствуют 3-ему уровню.

На  отделении   работают  профессионалы,  которые  прошли  квалификацию в   ЕГМУ им. Мхитара  Гераци   РА( на  базе  кафедры  Неонотологии   послевузовского   непрерывного медицинского образования), в РФ ( в центрах перинатологии  в Москве и Санкт- Петербурга),  в европейских  странах  (Австрия, Великобритания).

Отделение  взаимодействует с организациями ,, Birthlink”  и ,, Лондонский Империальный Колледж”, которые осуществляют  программу   респираторной  терапии, а также  с  ,,Научно-исследовательским  Центром Перинатологии, Гинекологии и Акушерства” имени Академика Кулакова, с ,,центром  Перинатологии имени Алмазова” Санкт- Петербурга, где наши врачи периодически  переквалифицируются.

narine-poghosyan

 

Руководитель   услуг  по  уходу  за  новорожденными, к.м.н.,

Нарине   Айказовна  Погосян

Тел:(060) 65-12-50, (055) 55-62-05

 

 

 

14233

laporoskop1

В 1991 году, впервые в Армении, профессор А. Р. Меликян, в м.ц ,,Малация”,(нынче м. ц. ,,Астхик” ) провел операцию  лапароскопическим путем, а в 1995 году  здесь же открылось  отделение  лапароскопической  хирургии, которое  в 1998 году  послужило фундаментом для создания кафедры  эндокринной и эндоскопической хирургии  в составе национального  института  здравохронения  МЗ РА.  На  сегодняшний  день отделение   переименовано  в отделение эндоскопической хирургии.

В  отделении  осуществляются  следующие услуги:

 • Диагностическая лапароскопия (дифференциальное диагностирование болезней), биопсия, взятие жидкости для  цитологического и бактериологического анализа)
 • Операции брюшной полости(лапароскопическая холецистектомия, апендектомия,удаление грыжи с применением качественных полипропиленовых сеток, эхинококектомия печени, лапароскопические операции гнойников на печени, фундопликация по Нисену( при грыже диафрагмы), разделение спаек( при кишечной непроходимости), ушивание прободной (перфоративной)  язвы двенадцатиперстной кишки и желудка
 • Диагностика и лечение гинекологических  заболеваний  лапароскопическим путем
 • Диагностика и лечение урологических  заболеваний  лапароскопическим путем
 • Профессиональный  персонал , который  предоставляет услуги , осуществляемые в отделении  эндоскопической хирургии, гарантирует высокое качество.

  Кафедра  и  отделение эндоскопической и  эндокринной  хирургии  ЕГМУ  установили тесные взаимоотношения  и связи с императорским  медицинским  колледжом Лондона и с несколькими передовыми  клиниками России.

  В отделении  эндоскопической  хирургии   м.ц. ,,Астхик” операции проводятся высококлассным  оборудованием немецкой  компании  KARLSTORZ, которое  считается  передовым  в области медицины.

Borozan2

 

 

Заведующий отделением эндоскопической  хирургии,  к.м.н. , доцент, Вардан Рафаилович Борозан 

Телефон: (060) -12-60, (055) 55-62-21

 

 

 

21064

LOR-NEW

Начиная с  2015 -ого  года,  медицинский  центр  ,,Астхик”  пополнился  новым  отделением ЛОР,  чьи   сотрудники   разворачивают   диагностико- лечебную   деятельность  по  специальности ,,хирургия  головы и шеи, и  отоларингология ( ухо-горло-нос)”  во  всем  объёме  функций  обследования  органов  ЛОР,  с примемением  современных  методов.

 

Ринология

lor1

 • риноманометрия- объективный  анализ    нарушения  дыхания  при  заболеваниях   носа  и его придаточных  пазух
 • ольфактометрия—исследование анализаторов    обоняния
 • функциональная эндоскопическая  хирургия    придаточных  пазух  носа
 • эстетическая и  функциональная  ринопластика

 

 

Отология и   аудиология

 • Hayastan2
 • отомикроскопия и отоэндоскопия– как  в целях  диагностирования, так и   лечения  заболеваний    уха
 • санационные операции  и  операции  по  восстановлению  слуха  во время  поражений  среднего  уха
 • отоневрологические и сурдологические   услуги–  оснащены      приборами  тональной  пороговой,  надпороговой  и речевой  аудиометрии, приборами   тимпанометрии, приборами записи  регистрации   слуховых   вызванных    потенциалов,  вестибулометрическими   приборами  и  приборами  отоакустической  эмиссии.

Ларингология

 • lor2
 • видеофарингоскопия – в  целях  точного  диагностирования  поражения  глотки
 • гармонический скальпель,  дебрайдер-    при  тонзилэктомии,  в целях    коррекции     гипертрофированных  раковин
 • радиоволновая абляция-  во время  обструктивных  нарушений  сна , в целях   коррекции     раковин   и  нёбной  занавески
 • видеофиброларингоскопия – с целью  точной  диагностики     поражений   горла
 • стробоскопическое исследование  –   с целью  диагностики     поражений     голосовых  функций   голосовых  связок
 • медикаментозное промывание  горла  под  контролем  эндоскопа
 • лазерная хирургия  в  случае  новообразований  в  горле.

  ЛОР   онкология

Хирургия   доброкачественных  и  злокачественных  новообразований  (онкологическая   хирургия)  ЛОР  органов

lor3

 В   отделении    осуществляются      такие    эксклюзивные    операции, какими  являются  микрохирургия  уха , ЛОР   онкология,  операции при  врожденных  пороках  шеи, операции  сфеноидальной   пазухи.

Сотрудники  отделения  в рамках   консультаций и  обмена  опытом, взаимодействуют с  передовыми  отонейрохирургами   Института  уха  Лос- Анджелес  Хауса   в США,  с  отоларингологами  университетской  клиники   австрийского   города  Зальцбург, а также   с  центром  Онкологии  имени  Блохина   РФ, в  Москве.

 

Avetik-Mikhayilovich

 

 Заведующий   отдаланием ,   преподаватель   кафедры  ЛОР  заболеваний  ЕГМУ  имени  М.  Гераци

Аветик   Мишаевич    Минасян

 Тел:  (060)  65-10-97,  (060)  65-10-96,   (091)  49-85-35,   (091)  49-12-44

 

 

24729

 Srt2 Srt3

Медицинский  центр ,,Астхик “  пополнился    ещё  одним  отделением,  отделением  сердечно- сосудистой   хирургии.  Руководство    центра  не жалеет  ни  средств, ни сил, чтобы   отделение  было   оборудовано  всеми    международными    инновациями    современной медицины, в  частности,  в   области   сердечно- сосудистой     хирургии.

Srt32-obxod srtabanakan3

 В   отделении  сердечно- сосудистой     хирургии  осуществляются   следующие  операции:

 • все аспекты  грудной и  сердечно- сосудистой   хирургии   у  взрослых  и  детей
 • коронарная хирургия с  искусственным  кровообращением   и без
 • протезирование и   пластика   сердечных     клапанов
 • враждённые пороки   сердца (  у новорожденных и  детей)
 • хирургические операции   аорты  и  периферических  артерий

Srt12-virahataran Srt29-vir

  Отделение  располагает   операционным и  реанимационным   блоками, соответствующими   европейским  стандартам, которые своей  технической оснащенностью  ни в чём  не  уступают   передовым  клиникам  мира.

Srt11 Srt9lab_1

Лабораторные  возможности  позволяют   на  месте   проводить   все  необходимые  исследования в   любое  время.

 Srt30-vir  Srt24-vir

Srt22-Mher-Susani

 

 

Телефон: (060)  65-10-83,    (060)    65-12-85

Заведующий  отделением  сердечно- сосудистой     хирургии

Мгер   Сусани   Овсепи

 

16311

Dimatsnotayin1

В отделении  челюстно – лицевой хирургии    осуществляются  следующие услуги:

-Операции по сохранению зуба (резекция верхушек корня, гемисекция ,ампутация корня )

-Удаление  ретинированных и  дитопированных  зубов, вне зависимости от их расположения

-Операционное лечение болезней пародонта (гингивектомия, гингивотомия, в том числе  и операции  с  применением разных веществ ,стимулирующих образование  костной ткани (окостенение)

-Лечение одонтогенных  воспалительных заболеваний (периостит, остиомиелит, лимфаденит , флегмоны и гнойники, вне зависимости от их расположения

-Консервативное и операционное  лечение  воспалительных заболеваний  слюнных  желез

-Исправление  врожденных и приобретенных  деформаций и устранение  деффектов  в челюстно- лицевой области

-Консервативное и операционное  лечение  заболеваний височно- нижнечелюстного сустава

-Операционное  лечение   травм лицевых костей

-Удаление доброкачественных  новообразований  в костях  имягких тканях  челюстно- лицевой области

-Операционное  лечение  врожденных кист и свищей  в челюстно- лицевой области

-Удаление  злокачественных  новообразований  в области лица  и шеи

-Костнопластические операции по устранению деформаций и деффектов, вызванных по разным причинам, в костях  и мягких тканях  челюстно- лицевой области

-Имплантация  зубов, в том числе  при выраженной атрофии выступов зубной лунки

-Эстетические операции лица: линопластика, блефаропластика, остеопластика

1

 

Заведующий  отделением  челюстно – лицевой хирургии ,   доктор медицинских наук, профессор

Юрий  Погосян

Телефон:( 060) 65-12-21

 

  

УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Особенности  гнойных воспалительных заболеваний я челюстно-лицевой  области у больных,  употребляющих наркотическое


 

Врачи отделения челюстно-лицевой   хирургии:

 

Dimatsnotayin-Ashot1

 

 

челюстно-лицевой  пластический   хирург

Ашот Эдуардович  Арутюнян

 

 

 

Dimatsnotayin-Armen

 

 

Դիմածնոտային, պլաստիկ վիրաբույժ՝ Արմեն Էդուարդի Հարությունյան

 

 

 

Осуществленные  работы


Бесплатные хирургические операции носа и носовой перегородки


Проведенные операциидо и после

ba1 ba2 ba3 ba4 ba5 ba6 ba9

ba10

6059

bardzr-riski-hghiner2

В этом отделении осуществляется ведение беременности высокого риска и оказание помощи  при патологиях  1-ой и 2-ой группы, в частности

1-ая группа

 • оказание помощи   при отклонениях  от нормального  хода   беременности ( токсикоз 1-ой и 2-ой половины)
 • угроза прерывания  беременности
 • акушерские кровотечения  в третьем  триместре  беременности
 • гипертензивные состояния
 • внутриматочная гипоксия и нарушения развития плода

2-ая группа

беременность  экстрагенитальной  патологии, в частности:

 • беременность и сердечно-сосудистые заболевания
 • заболевания почек
 • заболевания крови
 • заболевания дыхательной системы
 • заболевания желудочно- кишечного тракта
 • заболевания эндокринной системы
 • заболевания нервной   системы
 • сосудистая патология

В  отделении   работают  профессиональные,  опытные,  с  многолетним   рабочим   стажем  акушеры- гинекологи ,  которые  периодически  переквалифицируются  в  передовых клиниках  РА и за рубежом.

 

Заведующая    отделением   для  беременных   высокого риска

Тигран Джнозян

 Телефон: 055 55 62 14

 

 

14814

endokrin

Основной  деятельностью услуги по эндокринной хирургии  является   лечение щитовидной  железы, паращитовидной железы, надпочечников,  которое осуществляется применением  новейших  методов, с использованием  новейших оборудований. Благодаря этому  сократилось число  операционных  травм и  сроки внутрибольничной  госпитализации, до 1-3 дней. Сотрудники службы умеют  самостоятельно  осуществлять   ультразвуковое   исследование и пункционную биопсию,  что дает возможность  четко планировать вид  и объём операции и предотвратить  возможные  осложнения. При необходимости,   во время  операции,  осуществляется внутриоперационное  УЗИ  с помощью  передвижного оборудования. Служба  тесно взаимодействует с передовыми клиниками РФ и Европы .

Работа  ведется по следующим направлениям:

 • операционное лечение доброкачественных узлов  щитовидной  железы
 • безоперационное лечение  доброкачественных  узлов  щитовидной  железы способом  внутритканевой  деструкции (разрушения)  узлов
 • операционное лечение   дифузного токсического (ядовитого) зоба
 • консервативное лечение   дифузного токсического (ядовитого) зоба
 • операционное лечение    узлового токсического зоба
 • безоперационное лечение    узлового токсического зоба  способом внутритканевой  деструкции  узлов
 • операционное лечение рака щитовидной железы(лимфодессекция)
 • лечение повторного   зоба
 • лечение восполительных  заболеваний  щитовидной  железы

 

 

Лечение  заболеваний   паращитовидной железы

 • удаление паращитовидной железы при первичном гиперпаратиреозе
 • удаление паращитовидной железы способом аутотрансплантации при вторичном гиперпаратиреозе
 • консервативное лечение гиперпаратиреоза

 

Лечение  заболеваний   надпочечников 

Основные направления услуг:

 • широкое применение операций с  помощью эндовидеохирургии   во время  операционного  лечения при заболеваниях     щитовидной  и паращитовидной желез
 • применение в клинике  интраоперационного  нейромонитиринга   возвратных  и верхних гортанных нервов
 • применение в клинической практике  современных международных протоколов ,  касающихся  диагностики и лечения  злокачественных  новообразований  в органах эндокринной системы
 • постоянное образовательное и научно- практическое повышение  уровня  врачей, осуществление  периодической  переквалификации  и  обмена опытом
 • применение новейших медицинских методов

 Научная направленность услуг

Разработка комплекса мероприятий по предотвращению послеоперационных   осложнений   при операциях  щитовидной  и паращитовидной  желез.

Varzhapetyan

 

Руководитель   услуг  по эндокринной  хирургии, доцент, к.м.н.

Армен  Мартиросович  Варжапетян

 Телефон: (093)-11-88-35,(060) 65-10-89

 

 

24464

buklet-1-tetev

Нейрохирургическое   отделение   считается   самым ,,молодым”   отделением  медицинского центра ,,Астхик”. Отделение  начало  свою   деятельность   с  декабря 2015  года,  оснащено по последнему  слову  медицинской  техники.  Соответствующее  всемирным   стандартам нейрохирургическая  операционная   оснащена  всеми   существующим   современным  оборудованием и приборами последнего поколения (нейрохирургический микроскоп, нейроэндоскоп, ЭОП, рентгеновский прозрачный операционный стол, микроинструменты). Благодаря   широким   возможностям   диагностического   отделения(магнитно-резонансный  тамограф (МРТ) с мощностью 1,5-3 Тесла, компьютерный  томограф(КТ) с 256 срезами(слоями), сроки  диагностирования  доведены до минимума, а  лечебные  мероприятия  организуются  в  самые  сжатые сроки.

В  отделении  проводятся  операции   при   следующих  потологиях:

 • травма позвоночника и головного мозга
 • новообразования головного и спинного мозга
 • дегенеративные заболевания позвоночника (грыжа межрёберных хрящей, спондилолистез, стеноз позвоночного  канала(позвоночной трубы), патологические переломы и так далее)
 • сосудистые аномалии   головного мозга

IMG_0352

Операции  проводятся не только   методами , нашедшими  широкое  применение повсюду, но и современными,  редко применяемыми  методами.

Например, грыжа  межрёберных  хрящей    оперируется системой  EazyGo,  нашедшей  нынче широкое   признание  со  стороны   передовых  спинальных  нейрохирургов. Система  EazyGo дает возможность   провести   операцию   практически  без разреза, и в течение 1-2 дней вернуть  жизнь больного  в обычное  русло.

При  внутримозговых  опухолях  планируется  применение  интраоперационной  локальной химиотерапии, что  являается  новаторством  в нашей  действительности.

Отделение   имеет   дружеские   связи  со  многими  передовыми зарубежными нейрохирургами  из США, Европы, России, которые готовы поддержать  нас и  своими  консультациями, и благотворительными   мероприятиями.

Andronik Ishkhanovich

Руководитель  нейрохирургической   клиники,  заслуженный  врач РА, к.м.н. 

Андроник Ишханович Калайджян

А.И. Калайджян- член  Армянской  Ассоциации  нейрохирургов, рыцарь орденов ,,Фритьеф Нансен” и ,, Драстамат Канаян”

 

neuroxirurg-doc

 

Заведующий  нейрохирургическим  отделением 

Аветис   Альбертович Киракосян  

Тел: 011 66-77-88      

 

8753

chemotherapy1_2

Отделение  осуществляет  лечение  всех  типов   раковых  заболеваний  путём  химиотерапии. Осуществляется  как   дооперационная,  так и   послеоперационная   химиотерапия, в том  числе и  полиативная    терапия   при  раке  молочной  железы, желудочно- кишечного  тракта,  мочевых  путей,   яичников  и лёгких. В  отделении  применяется  также   новейший   метод   химиотерапии –  инвазивно –  селективный  (препарат   вводится   прямо  в  артерию,  подпитывающую      раковые  клетки). Химиотерапия  осуществляется  на  основе  американских  и  европейских  протоколов.  Специалисты  отделения   проходят   переквалификацию   в  передовых    клиниках   Европы.

Медицинский  центр  ,,Астхик”  взимодействует  с передовыми     клиниками    Европы  (Австрия, Германия),  а также   с  научно-исследовательским   центром  Онкологии  имени  Н. Н. Блохина РФ.  Благодаря  этому   взаимодействию   больные  имеют  возможность   консультироваться  с передовыми       онкохирургами  и  химиотерапевтами      Европы и  РФ.  Химиотерапия    в медицинскиом  центре  ,,Астхик” отличается   не только   своим  высоким  качеством,  но и обеспечивает  максимально   доступные   цены в  течение  всего  процесса    лечения,   так  как  является    непосредственным   поставщиком   химических  препаратов.

IMG_1965

 

Заведующая   отделением   онкологии и   химиотерапии

 Гаяне  Владимировна  Казарян

Тел:  (010)  77-59-52,(055)  55-43-25

 

 

 

16462

В  отделении  оказывают   следующие  услуги:

IMG_7769

 • эндопротезирование крупных  суставов ( тазобедренный  сустав ,   коленный сустав)   эндопротезами    передовых   производителей  мира
 • лечение травм и патологий      суставов  путем  артроскопических   операций
 • лечение вывихов и  переломов  костей ( все операции  проводятся   с применением   новейших   имплантов, путем современных   операций , которые  обеспечивают стабильную   фиксацию и  раннюю  активацию  больного)
 • лечение травм   и патологий  аппарата  связок и  сухожилий
 • лечение спортивных  травм
 • лечение новообразований в  костно- хрящевых  и  мягких   тканях
 • операционное лечение  приобретенных  деформаций и  врожденных пороков   опорно-двигательной   системы
 • операционное лечение   посттравматических   осложнений( ложные  суставы, неправильно  сросшиеся    переломы, остеомиелиты)
 • операционное лечение  приобретенных  деформаций и  врожденных пороков   стопы и пальцев  ног
 • осуществляется консервативное  лечение   дефартрозов, повреждений  и  паталогий   сухожильного  и связочного  аппарата, вывихов  и  переломов  костей.

Служба   работает  круглосуточно, при  отделении   действует  травматологический   пункт.

Уровень технической  и  профессиональной  оснащенности  отделения  позволяет  использовать  то  оборудование, которое прошло  испытание  оценки    соответствия  по   европейским  стандартам.

Переквалификация

Переквалификация  врачей  осуществляется    в передовых  клиниках  России  и Европы (Швейцарии, Германии, Франции, Италии, Австрии, Испании, Чехии).    Переквалификация  носит   непрерывный   характер, осуществляется    несколько  раз  в год, разными  программами.

Отделение  травмотологии  и  ортопедии   тесно  взаимодействует  с передовыми   зарубежными  клиниками,  осуществляются      двусторонние  визиты, организуются   совместные  семинары и конференции,   где  за   круглым   столом     обсуждаются   те случаи,  которые  заслуживают   внимания .

Все  операции   проводятся   малоинвазивными  методами, игольная  артроскопия, которая   проводится в отделении,   позволяет повысить  точность  и  достоверность   диагностирования    травм  и паталогий  суставов.

Khoren-Martinovich

 

 

Заведующий  отделением  травмотологии  и  ортопедии

Хорен  Мартинович   Петросян

Тел:( 055)   55-62-08,   (060)  65-12-55

 

 

11675

 В   отделении    хирургической  гинекологии и  маммологии   осуществляются    следующие услуги:

 • диагностика и лечение воспалительных   заболеваний   в органах  малого  таза   современными   методами, в том числе   c  применением  метода  лапароскопической    хирургии
 • хирургическое лечение  новообразований разного  характера   в органах  малого  таза  (разрез  брюшной  полости  и лапароскопический   подход)
 • пластические операции   разных патологий   в области  внешних   половых  органов
 • диагностика всех типов   новообразований  молочной   железы  современными  методами и  хирургическое   лечение . Консервативное  лечение  доброкачественных    заболеваний разного  типа    в   молочной  железе
 • диагностика и   лечение    внутриматочных  патологий  с помощью   гистерорезектоскопии.

Путём  плановых и  неотложных   операций  (лапароскопические  и  лапаростомические ) проводится  лечение   в  консервативных и   радикальных  объёмах, благодаря  чему  улучшается  качество  жизни  у  женщин.

Врачи  отделения    периодически   переквалифицируются  в многопрофильных  клиниках  РФ, в частности, в  российском  онкологическом  центре  имени  Блохина , а также   в ряде  европейских  стран, в частности,  клиниках,  принадлежавших   Открытому    медицинскому   институту  Вены, которые   финансируются   со  стороны  Американо- Австрийского   фонда.

Врачи   отделения  уже  долгие  годы   взаимодействуют  с вышеупомянутыми   клиниками,  как   в  виде  обоюдных посещений,  так и   осуществлением  удаленных  консультаций.

Arman Sergeyi Nazinyan

 

 

Заведующий   отделением,     ассистент    кафедры  хирургической    гинекологии  и   маммологии  ЕГМУ

 Арман  Сергоевич  Назинян

Тел:   (091)  45-80-13,    (010)  77-85-21.

 

24616

Urologiayi-virahataran-1

Урологическое  отделение  обеспечивает  весь    спектр   услуг по  урологии: профилактические  осмотры  и диагностирование, современное  операционное  лечение.  Диагностирование  и лечение осуществляется согласно протоколам  Европейских(EAU) и Американских (AUA) Урологических  Ассоциаций. Клиника оснащена  суперсовременным оборудованием  швейцарской компании ,,Карл  Шторц”.

 

Основные  направления

Обшая  урология  и онкоурология( онкологическая урология)

– Аденома предстательной железы (доброкачественная переплазия (перерост) предстательной железы) (TURP)предстательной железы

-Опухоли мочевого пузыря, (TURВ) мочевого пузыря, удаление мочевого пузыря

-Рак   предстательной железы( операционное и консервативное лечение)

– Опухоли  почек

– Реабилитационные  операции почек и   нижних мочевых путей

-Пластические операции  уретры

-Инфекции  мочевых путей

 1. Эндоурология
 2.  -Перкутанная нефростомия-Стентирование  мочеточников-Уретрореноскопия, мини-перкутаннефролитотомия(URS, Mini -PCNL)
  1. Женская урология

  -Недержание мочи (установление лент TOT, TVT)

  -Гиперактивный  мочевой  пузырь

  -Полипы внешнего разрыва уретры

  -Мочеполовые  свищи

  -Травма  мочеиспускательного  канала

  – Лечение  цистита

  1. Андрология

  – Мужское бесплодие

  -Лечение варкоцеле (склеротерапия)

  -Раннее семяизвержение

  -Эректильная дисфункция (импотенция)

  -Острый и хронический простатит

  – Возрастной  гипогонадизм

  -Уретрит (заболевания, передаваемые половым путём)

urologia2

 1. Лечение мочекаменных болезней– удаление камней   открытым   путём, контактное удаление, лазерное   дробление, дистанционное  дробление, литокинетическая терапия( консервативное лечение-уретрореноскопия, мини-перкутаннефролитотомия(URS, Mini –PCNL)

  Диагностирование  и лечение осуществляется согласно протоколам  Европейских(EAU) и Американских (AUA) Урологических  Ассоциаций, обеспечивая высокое  качество.

  Врачи  отделения, во главе с заведуюшим  являются  активными  членами  Европейской  Урологической  Ассоциации,  периодически   учавствуют   в  годовых собраниях,  в  Европе, США,  Объединенном Королевстве, в Российской  Федерации и в других странах  проходят  квалификацию  по  следующим  направлениям:

  • Курс по лапароскопии и эндоурологии
  • Женская урология
  • Курс по  реконструктивным и  пластическим   операциям
  • Курс по онкоурологии

  В следующих странах:

  Отделение тесно взаимодействует с целым рядом европейских и американских клиник (Mayo clinic, USA,  Muenster universiti   clinik, Germany, AKH clinik, Vienna, Aurtria…),участвуя во всех годовых собраниях Европейских Урологических Ассоциаций.

Клиника оснащена  суперсовременным оборудованием  швейцарской компании  ,,Карл  Шторц”

5

  1. Прибор для биполярнох ТУР StorzEndoskope.- считается суперсовременным методом  по  удалению  доброкачественной   гиперплазии  (аденомы), обаспечивая   высокую   эффективность  лечения
  2. Прибор для дистанционного дробления камней, единственный в регионе. Прибор для дистанционного дробления камней является   прибором  последнего поколения, обеспечивая не только  дистанционное  дробление, но и   контактное,  лазерное  дробление,   а  также   удаление   камней  эндоскопическим  путём.
  3. Новый гольмиевый лазер – изображение  CAlCULACEIISTORSMEDICAL

  Основные  направленности  лазерного лечения

    1 Литотрипсия, в том числе путём mini-pers

  2 Уретротомия( лазерное  иссечение  рубцов  сужений  уретры)

  3 Удаление  полипов, опухолей   мочевого  пузыря

  4  Прибор   мини-перкутан нефролитотомии(Mini – pers) STORSEndoskope служит для   удаления   почечных  камней операционным или минимально инвазивным путём (без разреза)

   5  прибор физиотерапии- Дуолит    SD1 STORSMEDICAL

    Направленности  в урологии

    1  Лечение болезни Пейрона IPP

  2   Лечение  эректильной  дисфункции  ED

  3  Лечение   хронического простатита и симптома   хронической  боли  в  бёдрах SPPS

  6  Диагностика –  внутриоперационный   рентген EOP, сонография,  трансректальная сонография, урофлоуметрия

 

 

Руководитель   урологической    клиники,

 к.м.н.,.  Армен   Эдуардович   Авоян

 Тел: (011) 66-77-88

 

 

29718

5-1

Отделение общей неврологии в медицинском центре ,,Астхик” обслуживает больных, страдающих  разными заболеваниями нервной системы,  среди которых подавляющее  большинство  составляют больные  с  сосудистыми  заболеваниями. В  отделении  проводится всестороннее лечение больных, страдающих  разными заболеваниями нервной системы  (радикулит, головная боль, мигрень, невроз, полиневропатии и т.д.) В перечне исследований и лечения больных включены современные методы; компьютерная томография, дуплекс-доплерография  магистральных и внутричерепных сосудов головы, объемное биохимическое и реологическое лабораторное исследование крови и т.д.)

В отделении общей и сосудистой неврологии осуществляется лечение  заболеваний  нервной системы разного характера, в частности:

6-1

 • воспалительное
 • системное нейродегенеративное
 • неврологические осложнения дегенеративно-дистрофических поражений позвоночника
 • сосудистые заболевания
 • пароксизмальные состояния

В отделении общей и сосудистой неврологии многопрофильное лечение и полноценную  реабилитацию обеспечивают профессиональные специалисты: компетентные и опытные  клиницисты – невропатологи,  физиотерапевты, рефлексотерапевты, массажисты, при необходимости, и психотерапевты.

8-1

Специалисты  отделения  ещё   с давних времён  на научно- практическом уровне  взаимодействуют с неврологическим отделением  университетской клиники Санкт- Петербурга.

Совместно с реанимационным отделением, отделение общей и сосудистой неврологии  готовится к внедрению системной тромболитической терапии, с целью общего  лечения  больных, страдающих острым ишемическим  инсультом.

nyardaban-hovhannes-morisovich

 

Заведующий отделением  общей и сосудистой неврологии профессор, д. м. н.,

 Оганес Манвелян

Тел; (060) 65-12-14

 

 

lab4

В  медицинском центре ,,Астхик” действует соответствующая  международным  стандартам лаборатория,  оснащенная  оборудованием последнего покаления (Roche, Jhonson- Jhonson, Sysmex). Лаборатория   включает в себя  следующие отделы: биохимический,  цитологический, клинический, бактериологический, иммунологический, серологический,ПЦР( полимеразная цепочная  реакция)

 Биохимическая  лаборатория   осуществляет   биохимические   исследования  всех видов  в  разных  биологических  жидкостях ( кровь, моча, спинномозговая  жидкость). Проводятся тесты на свёртываемость  крови (коагулограмма), печёночный тест, тест на определение  обмена  жиров, углеводородов,  тест на  водно-солевой обмен.  Определяется также КЩБ (кислотно-щелочной баланс)   организма.

В  клинической  лаборатории  осуществлются  разные анализы: анализ крови, анализ мочи, анализ кала,  анализ  спинномозговой  жидкости и разной брюшной жидкости. Проводятся  общий анализ  крови  с лейкоформулой, , общий  анализ   мочи, копрология  кала, гельминтология (анализ на глисты).

  lab1

 В  серологической  лаборатории  осуществляются  разные  изосерологические    анализы  крови: определяется  группа и резус  фактор  крови, титр антител у беременных, прямая реакция Кумбса у новорожденных, Келл антиген при переливании крови. Определяются разные показатели пораженности  сосудов и миокарда.

В цитологической лаборатории  осуществляются   исследования  биоптатов,  выделений,  разных биологических  материалов, цитологическое  исследование   шейки  матки (PAP -мазок).

В  лаборатории  ПЦР  осуществлются   исследования   венерических болезней, инфекций, вирусов, определение гепатита методом  полимеразной  цепочной  реакции

 lab3lab3

В  бактериологической   лаборатории   акцент  ставится  на качестве,  исследования   осуществляются  согласно   новейшим  требованиям   современной  медицины,  соответствующим   вызовам  времени. Наблюдая  за  тенденциями   времени, бактериологической   лаборатории    придаётся  ещё более   важное   значение  в  вопросах  определения      чувствительности  к   антибиотикам. Во всем мире  наблюдется  повышение  устойчивости  к  существующим  антибиотикам, из-за чего становится  труднее     бороться  с заболеваниями,    повышается  роль  лабораторных исследований   в  определении   чувствительности  к   антибиотикам,  и, обусловленное   этим,   в урегулировании   вопросов   в   лечении  больных . Бактериологическая  лаборатория  медицинского центра  ,,Астхик” насыщена  широким   спектором  антибиотиков,  что  делает  возможным    целевой  выбор  при   разных   патологиях. Уделяем  большое  внимание  определению  дисбиоза кишечника, учитывая  существующие научные теории.

 lab5 6

Для населения нашего региона  при паталогиях  желудочно-кишечного тракта это имеет большое диагностическое значение. Для нашего  населения  также  важны  исследования   геликобактера и бруцеллёза.  Вообще,   бактериологические   исследования  имеют   важное  значение   с    эпидемиологической   точки  зрения, и  имеют  стратегическое значение.

Бактериологическая   лаборатория ,,Натали Фарм”  медицинского  центра ,,Астхик”  оснащена оборудованием, медикаментами, инструментами, приборами,  соответствующими   международным   стандартам . Лаборатория ,,Натали  Фарм ” тесно  взаимодействует    с лабораториями  европейских стран (Франция, Германия и другие). Высококвалифицированный  медицинский  персонал  осуществлет    бактериологические   исследования  мочи, кала, урогенитальных выделений,  жидкости в  брюшной  полости  и в  суставах, выделений из уха, горла, носа, кожи,  выделений  с раневых поверхностей, мазков, грудного молока, крови, мокроты и других выделений. При необходимости также  определяется   чувствительность  к   антибиотикам.

Наша  лаборатория  предлагает  всем  объективные  услуги, обеспечивая  грамотное, любезное  обслуживание.

  Единственный  в  Армении  биохимический анализатор “Vitos”, Johnson –Johnson OrthoBioVue

Тел:  (055) 055-62-29,  (060) 65-12-59

Laboratoriayi nor varich

 

 

 Заведующий  лабораторией 

Марине  Джониковна   Манукян

 

 

 

16419

1_1

Признавая  важность   развития   в  сфере медицинского  страхования  в  РА , мц ,,Астхик” создал службу  медицинского  страхования, которая  тесно  взаимодействует  не только  с  местными, но и  с  международными   страховыми  компаниями.

В рамках   медицинского  страхования  в  мц  ,,Астхик”  гражданам  Армении  предоставляется  возможность  консультироваться у врачей , проходить  амбулаторное обследование  с последующим амбулаторно- стационарным   лечением.

6

Благодаря  систематизированной  совместной  работе  сотрудников  страховой  службы   мц  ,,Астхик”  и страховых  компаний становится возможным   в считанные  минуты  организовать  обследование  больных  и  начать  их лечение.

К лицам, имеющим медицинское  страхование  мц ,,Астхик”проявляет индивидуальный подход:

-больной избавляется от бумажной волокиты  ( ведения медицинской документации)

9

– обслуживается в  отдельном  кабинете, отведенном  для  осмотра застрахованных больных

-результаты   диагностических и лабораторных  исследований получает непосредственно  из   рук  сотрудников  службы.

При  плановом посещении  больной должен заранее связаться со страховой службой,  оформить  заявление,  затем  направиться  в  клинику.

В неотложных  случаях больной непосредственно обращается в медицинский центр.

4 chgitem kogtagortsvi te cheЗастрахованное  лицо имеет право  выбрать  то медицинское  учреждение,  в котором  он желает   обследоваться  или  лечиться.

Медицинская  страховая  служба    мц  ,,Астхик ”обслуживает также абонентов  социального тарифа , которые имеют возможность  по установленному  закону  получать бесплатные  диагностические  и медицинские услуги.

 

7

Абоненты  социального тарифа по плановому порядку ,обращаясь в клинику, должны предоставить:

 • паспорт
 • удостоверение
 • направление из амбулаторно- поликлинического учреждения (бланк 1)
 • справка об активации соцтарифа.

 

В неотложных  случаях  абонент  социального тарифа должен немедленно обратиться  в медицинский центр, получить необходимое лечение, а по ходу  предоставить соответсвующие документы.

Тел  060)65-10-91,   (060) 65-12-88,   (060)65-12-31

Armen1

 

 

Руководитель  медицинской  страховой  службы 

Армен Рудольфович Мурадян