Պտղի ասցիտ: Հայտնաբերվել է հղիության 28 շաբաթականում