Պապիլոմա վիրուս. Կարեն Վարդանյան

Պապիլոմա վիրուս. Կարեն Վարդանյան

3935

Չորրորդ խումբը սեռական գորտնուկներն են: Դրանք հիմնականում փոխանցվում են սեռական ճանապարհով: Սեռական գորտնուկների շարքում կան այնպիսի տիպեր, որոնք առաջացնում են գերաճական գոյացություններ: Սեռական գորտնուկների շարքին պատկանող մյուս տիպն ունի ուռուցքածնության միտում: Խնդիրն ակտուալ է հատկապես կանանց մոտ: