Դիմածնոտային վիրաբուժություն

Դիմածնոտային վիրաբուժություն

Dimatsnotayin1Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները
-Ատամի պահպանման վիրահատություններ (արմատածայրի մասնահատում, հեմիսեկցիա, արմատի ամպուտացիա)
-Ցանկացած տեղակայության ռետենցված և ապատեղված ապատեղված ատամների հեռացում
-Պարօդոնտի հիվանդությունների վիրաբուժական բուժում (գինգիվէկտոմիա, գինգիվոտոմիա, լաթային վիրահատություններ, այդ թվում նաև վիրահատություններ ոսկրաստեղծումը խթանող զանազան նյութերի կիրառմամբ)
-Օդոնտոգեն բորբոքային հիվանդությունների բուժում (պերիօստիտ, օստեոմիելիտ, լիմֆադենիտ, զանազան տեղակայության թարախակույտեր և ֆլեգմոնաներ)
-Թքագեղձերի բորբոքային հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրաբուժական բուժում
-Դիմածնոտային շրջանի ձեռքբերովի և բնածին դեֆորմացիաների և դեֆեկտների ուղղում
-Քունքստործնոտային հոդի հիվանդությունների կոնսերվատիվ և վիրաբուժական բուժում
-Դիմային ոսկրերի վնասվածքների վիրահատական բուժում
-Դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների և ոսկրերի բարորակ նորագոյացությունների հեռացում
-Դիմածնոտային շրջանի բնածին բշտերի (կիստաներ) և խուղակների վիրահատությամբ հեռացում
-Դեմքի և պարանոցի շրջանի չարորակ նորագոյացությունների հեռացում
-Զանազան պատճառներից առաջացած դիմածնոտային շրջանի փափուկ հյուսվածքների և ոսկրերի դեֆեկտների և դեֆորմացիաների ոսկրապլաստիկ վիրահատություններ
-Ատամնային իմպլանտացիա, այդ թվում` ծնոտների ատամնաբնային ելունների արտահայտված ատրոֆիաների դեպքում
-Դեմքի էսթետիկ վիրահատություններ, ռինոպլաստիկա, բլեֆարոպլաստիկա, օստեոպլաստիկա և այլն

1

 

Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի ղեկավար՝

Յուրի Պողոսյան

Բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Հեռ.՝ (060) 65-12-21

  

 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ


ԴԻՄԱԾՆՈՏԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԻ ԹԱՐԱԽԱԲՈՐԲՈՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ «KROKODIL» ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆՈՒՄ


 

Դիմածնոտային վիրաբուժության բաժանմունքի բժիշկներ

 

Dimatsnotayin-Ashot1

 

 

Դիմածնոտային, պլաստիկ վիրաբույժ՝ Աշոտ Էդուարդի Հարությունյան

 

 

 

Dimatsnotayin-Armen

 

 

Դիմածնոտային, պլաստիկ վիրաբույժ՝ Արմեն Էդուարդի Հարությունյան

 

 

 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


Քթի միջնապատի և քթի պլաստիկ անվճար վիրահատություններ


ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՎԻՐԱՀԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ba1 ba2 ba3 ba4 ba5 ba6 ba9

ba10