ԱՍՏՂԻԿ ԲԿ-Ի ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ ՍՏԱՑԵԼ Է ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

ԱՍՏՂԻԿ ԲԿ-Ի ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆ ՍՏԱՑԵԼ Է ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ

1560

ԱռողջապահությաՆ համաշխարհային կազմակերպության եվրոպական գրասենյակի (WHO), կենտրոնական Ասիայի և Արևելյան Եվրոպայի հակամանրէային դեղերի նկատմամբ կայունության համաճարակաբանական հսկողության համացանցի (CAESAR), Կլինկական միկրոբիոլոգիայի և վարակիչ հիվանդությունների եվրոպական կոմիտեի (ESGMID),Նիդերլանդների հանրային առողջության և շրջակա միջավայրի ազգային ինստիտուտի (RIVM), Մեծ Բրիտանիայի հանրային առողջապահության որակի արտաքին գնահատման Ազգային ծառայության (UKNEQAS) կողմից իրականացվել է մանրէաբանական լաբորատորիայի որակի արտաքին գնահատում, որի ադյունքում Աստղիկ բկ-ի մանրէաբանական լաբորատորիան (բժիշկ՝ Վարդուհի Օրդուխանյան) ստացել է ՈՐԱԿԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ: