ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ ԿԱԲԻՆԵՏ

«ԱՍՏՂԻԿ» բկ-ի էնդոսկոպիկ կաբինետն առաջիններից մեկն է Հայաստանում և գործում է արդեն ավելի քան քսան տարի: Բաժանմունքը հագեցած է ժամանակակից Pentaxs և Karl Storz վիդեոէնդոսկոպներով և անհրաժեշտ այլ սարքավորումներով: Ծառայությունը ղեկավարում է ԵՊԲՀ-ի էնդոսկոպիկ վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ, բ.գ.թ.՝ Վարդան Ռաֆաիլի Բորոզանը: Կաբինետում իրականացվում են ինչպես ախտորոշիչ հետազոտություններ, այնպես էլ բուժական մի շարք միջամտություններ: Ստորև ներկայացվում է կատարվող հետազոտությունների և էնդոսկոպիկ միջամտութունների ցանկը.

1. Ֆիբրոէզոֆագոգաստրոդուոդենոսկոպիա

2. Ֆիբրոկոլոնոսկոպիա

3. Ֆիբրոդուոդենոսկոպիա

4. Ռետրոգրադ պանկրետոխոլանգիոգրաֆիա

5. Ռետրոգրադ պապիլոսֆինկտերոտոմիա

6. Հյուսվածքաբանական հետազոտության համար բիոպտատի վերցում

7. Ստամոքսից և հաստ աղուց բարորակ նորագոյացությունների հեռացում

8. Օտար մարմինների հեռացում

9. Արյունահոսությունների դադարեցում՝ էնդոսկոպիկ եղանակով

10. Ստամոքսում բարիատրիկ բալոնների տեղադրում և հեռացում

11. Գաստրէնտերոլոգի կոնսուլտացիա և դեղորայքային բուժում։

Borozan2

 

 

Էնդոսկոպիկ վիրաբուժության  բաժանմունքի վարիչ` բ.գ.թ.,  դոցենտ

Վարդան Ռաֆաիլի Բորոզան

հեռախոս՝ 060 65-12-60