Ախտորոշիչ բաժանմունք

Ախտորոշիչ բաժանմունք

«Աստղիկ» բժշկական կենտրոնի ախտորոշիչ բաժանմունքում իրականացվում են հետևյալ ծառայությունները

  1. yamer1Մագնիսա-ռեզոնանսային շերտագրում, Magnetom Aera, Magnetom Skyra 3T մագնիսա-ռեզոնանսային ապարատը 1.5T սերնդի նոր էտալոն է, թույլ է տալիս ստանալ բարձրորակ ախտորոշիչ պատկերներ, ապահովում է արագ և որակյալ տվյալներ: Հնարավորություն է տալիս հետազոտել տարբեր օրգան-համակարգեր։
  2. Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտում  Համակարգչային տոմոգրաֆիկ /շերտագրման/ հետազոտում նորագույն սերնդի գերմանական Siemens SOMATOM Emotion 6 համակարգչային տոմոգրաֆով, որը հնարավորություն է տալիս կատարել լայնածավալ հետազոտություններ բժշկության տարբեր բնագավառներում:
  3. Ռենտգենաբանական հետազոտություններ նորագույն սերնդի գերմանական SIMENS LUMINOS RF ռենտգեն սարքավորումով, որը հնարավորություն է տալիս կատարել լայնածավալ ռենտգենաբանական հետազոտւթյուններ բժշկության տարբեր բնագավառներում:
  4. Մամոգրաֆիկ հետազոտություններ, Mammomat inspiration Կատարվում է տոմոսինթեզ եղանակով՝ հատուկ մամոգրաֆիկ հետազոտության տեսակ, որի ժամանակ ստանում ենք կրծքագեղձի եռաչափ պատկեր: Օգտագործվում են իջեցված ճառագայթման չափաբաժնով ռենտգենյան ճառագայթներ, որոնք տրվում եմ տարբեր անկյուններով: Մեթոդի առավելությունն է նաև հետազոտության ժամանակի նվազեցումը ՝ մոտ 10 վայրկյան:
  5. Ընդհանուր ուլտրաձայնային հետազոտում   ժամանակակից Siemens Acuson S2000 էքսպերտ դասի ապարատով և  Siemens Acuson X 700 թվային սարքով։
  6. 3Կանանց, հղիների և պտղի ուլտրաձայնային հետազոտում Siemens Acuson S2000 էքսպերտ դասի ապարատով, որը հագեցված է ժամանակակից բոլոր ծրագրերով (3D/4D, Color Doppler Velocity, Color Doppler Energy և այլն), ունի բարձր հաճախականությամբ տվիչներ, որոնք հնարավորություն են տալիս ավելի վաղ ժամկետներում ախտորոշել պտղի զարգացման արատները, հղիության հետ կապված բարդությունները:
  7. Սրտի և մագիստրալ անոթների ուլտրաձայնային հետազոտում / դոպլեր, դուպլեքս/  SIMENS  ACUSON X700 գերձայնային թվային սարքով, 3D  և color dopler ծրագրերով:
  8. Էլեկտրասրտագրություն /Է.Ս.Գ/, էխոսրտագրություն և արտաքին շնչառության ֆունկցիայի որոշում  նոր սերնդի Biocare ECG-300 թվային սարքով:
  9. Էնդոսկոպիկ հետազոտություններ Karl Storz  ֆիրմայի սարքավորումով, որը կազմված է վիդեոգաստրոսկոպից, վիդեոդուոդենոսկոպից, վիդեոկոլոնոսկոպից: Անհրաժեշտության դեպքում կատարվում է օպերատիվ միջամտություն վիդեոէնդոսկոպով և դրան կից սարքավորումներով, մասնավորապես` լեղուղիներից քարերի հեռացում, արյունահոսության դադարեցում, պոլիպեկտոմիա, օտար մարմինների հեռացում և այլն:
  10. Լյարդի, վահանաձև գեղձի, կրծքագեղձերի էլաստոգրաֆիա՝ քանակական ARFI եղանակով

Ախտորոշիչ բաժանմունքը գործում է շուրջօրյա /24ժամ/` հերթապահ բժիշկների անձնակազմով:  

Հեռախոս` (011) 667788

 Ուսումնական նյութեր

1. Հայտնաբերվել է հազվագյուտ արատ 17-18 շաբաթականում:

Ինիէնցեֆալիա (երկնքին նայող պտուղ)բնորոշվում է երեք ախտանիշներով

Ծոծրակոսկրի բացակայություն (էնցեֆալոցելլե)

Ողնաշարի պարանոցա-կրծքային հատվածի փեղեկում:

Գլխի կտրուկ ռետրոֆլեկսիա

2. Տասներկու շաբաթականում հայտնաբերված ակրանիա և ողնաշարի ճողվածք գոտկային և կրծքային հատվածում: