Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտում

Համակարգչային տոմոգրաֆիկ (շերտագրման) հետազոտում

yamer1Համակարգչային շերտագրում Siemens Somatom Definition Flash, Somatom Emotion

Նախատեսված է լայնածավալ և հատկապես սրտաբանական հետազոտությունների համար, թույլ է տալիս ախտորոշիչ հետազոտություններում ստանալ լիարժեք արդյունքներ: Նշված սարքով հետազոտության կարևոր հանգամանքն է հետազոտվողի նվազագույն ճառագայթման չափաբաժնը: Հետազոտվում են տարբեր օրգան-համակարգեր, օրինակ՝

1. Գլխուղեղ
2. Քթի հարակից խոռոչներ
3. Քնոսկրեր և ականջ
4. Ակնակապիճներ
5. Ողեր
6. Թոքեր
7. Միջնորմի օրգաններ
8. Կերակրափող
9. Որովայնի կոնքի խոռոչի օրգաններ
10. Աորտա և անոթներ
11. Ոսկրային համակարգ
12. Ավշային համակարգ
13. Պարանոցի օրգաններ

13Siemens Somatom Definition Flash. առավելություներից մեկը այն է, որ թույլ է տալիս ստանալ սրտի և կորոնար զարկերակների որակյալ պատկերներ՝ անկախ սրտի աշխատանքի ռիթմից: Ինչպես նաև ունի լայնածավալ հնարավորություններ, որը մինչ այդ չեն ունեցել նախորդ սերնդի տոմոգրաֆիկ սարքերը: Թուլ է տալիս որոշել հյուսվածքների քիմիական կազմը, որի հիման վրա տարբերակել միզասեռական համակարգի քարերը, թարմ և հին արյան առկայությունները գլխուղեղի արյունազեղումների ժամանակ, գնահատել թոքերի պերֆուզիան, կապանների և ջլերի վնասման աստիճանը, հոդերի պոդագրիկ նստվածքները, դիտարկել թոքային անոթներում էմբոլիկ պրոցեսները, սրտի և այլ օրգանների պերֆուզիան: Համակարգը թույլ է տալիս արագ և էֆեկտիվ հետազոտել ցանկացած հիվանդի՝ հնարավորություն տալով հետազոտել կրծքավանդակը և կրծքավանդակի օրգանները մի քանի րոպեի ընթացքում՝ առանց հիվանդի շնչառությունը պահելու անհրաժեշտության:

naina

 

 

Համակարգչային շերտագրման ծառայության ղեկավար`
Նաինա Հակոբյան

Հեռախոս՝ (060) 651223