Հայտնաբերվել է հազվագյուտ արատ 17-18 շաբաթականում:

Հայտնաբերվել է հազվագյուտ արատ 17-18 շաբաթականում:

2632

Ինիէնցեֆալիա (երկնքին նայող պտուղ)բնորոշվում է երեք ախտանիշներով

Ծոծրակոսկրի բացակայություն (էնցեֆալոցելլե)

Ողնաշարի պարանոցա-կրծքային հատվածի փեղեկում:

Գլխի կտրուկ ռետրոֆլեկսիա