Պտղի ասցիտ: Հայտնաբերվել է հղիության 28 շաբաթականում

Պտղի ասցիտ: Հայտնաբերվել է հղիության 28 շաբաթականում

2645